Какво вилияние оказват мислите и емоциите на нашето здраве?

Животът който живеем е отражение на нашите мисли и действия. Ние сме създателите на това което се случват в него!  Страховете, тревогите, негативните обстоятелства и събитие и нашата реакция спрямо тях, водят до различни заболявания в нашето тяло. Болестите дават на човек предупреждение, че има някаква мисъл или емоция, която нарушава неговото хармонично съществуване.

Понякога преди да се разболее нашето тяло ни изпраща сигнали, чрез болката.

Болката всъщност е индикатор на тялото, който дава знак, че трябва да променим нещо в мислите и действията си. Понякога е по–добре да не бързаме да премахнем болката с медикаменти, тъй като те само подтискат  симптомите, които на по-късен етап могат да се появят отново, или на същото или на друго място или да се проявят под формата на заболяване.

Човешките мисли и чувства са свързани с определени части на тялото и могат да провокират и отключат различни заболявания. Чрез болестите тялото ни показва, че емоционалното и психическото състояние е определящ фактор който влияе на физическо ниво.

Между човешкия ум, емоциите и тялото има неразделна връзка.

Дълготрайните страхове, обиди,  гняв, омразата, тъга, чувството за вина, нерешените проблеми и др. оказват влияние върху здравето. Тялото изпраща сигнал, под формата на различни спимптоми, че трябва да направим някаква промяна, която да доведе до различни модели на поведение и действия в живот ни. Всеки симптом е призив и възможност да се види и разбере истинския проблем. Ако не стигнем до разрешаване на вътрешните си конфликти, и не стигнем до първопричината за появата на симптомите на болестта, нашия мозък изпраща команда на тялото да се разболее. Появилата се болест е знак, че е време да се променим, да приемем и да се адаптираме към новата ситуация, да поемем отговорност за новите събития и взаимоотношения. Тя е знак, че нещо в старите модели на поведение не работи добре и трябва да се направи промяна за да се възвърне балансът в организма. Когато един човек живее в постоянен страх, ревност, гняв, стрес, не изразява и отстоява себе си, когато не може да поставя ясни граници, това поражда прекалено много вътрешно напрежение в съзнанието му. По този начин подсъзнанието включва защитните сили на организма, появява се болестта като предупреждение, че нещо не е наред. Болестта се явява като сигнал, което предпазва психиката и тялото от загуба на жизнените функции.

Ако искате да бъдете здрави, се вгледайте в себе си, изберете мислите ви да са позитивни и любящи, защото нашето здравословно състояние, както и всяко събитие в нашия живот, са резултат на това което се появява в главите ни, защото съзнанието винаги поражда мисли и обработва информация, а избора какви ще бъдат мислите, зависи единствено от нас самите.

Ако човек иска да бъде здрав, то първо  трябва да бъде попитан, дали е готов да се отърве от причините за болестта. И едва тогава може да му се помогне.
Хипократ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *