НЛП терапия

Невро-лингвистично програмиране

Този подход на работа се занимава с изследване на мисловните ни модели, които са нашите вярвания, нагласи, убеждения и ценности.

Невро се отнася до разума и има отношение към това как организираме мисленето си. Лингвистично – свързано е с езика, употребата му и влиянието, което има върху нас. Програмиране – това е формирането на последователно повтарящи се елементи на поведение съобразно това как осъществяваме целенасочени действия. НЛП изследва именно връзките между тези 3 аспекта: мисъл, реч и действие.

НЛП ни дава техники, с които да навлизаме в подсъзнателните си ресурси, за да променяме вътрешно и визуално спомени и преживявания, които са травматични и конфликтни за нас.